Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Aktualności > Komunikat CCD

Komunikat CCD

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Szanowni Państwo

W związku z masowymi upadkami rodzin pszczelich, jakie pojawiły się w krajowych pasiekach od roku 2007, Oddział Pszczelnictwa ISK oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy w Puławach podjął prace mające na celu pomoc środowisku pszczelarskiemu w wyjaśnieniu przyczyn  tego zjawiska i podjęcie działań zapobiegawczych.

W 2009 roku został opracowany projekt badawczy pt. „Określenie roli czynników środowiskowych, genetycznych i chorobotwórczych w występowaniu masowej śmiertelności rodzin pszczelich”, na realizację którego uzyskano środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt badawczy będzie realizowany  w latach 2009-2012. W ciągu tego okresu (3 lata) wszyscy pszczelarze,  którzy w swoich pasiekach odnotują zwiększone straty rodzin pszczelich  (powyżej 10%), będą mogli uzyskać pomoc w diagnozowaniu przyczyn  zwiększonej śmiertelności rodzin pszczelich. W związku z tym pszczelarze mogą wysyłać  materiał z osypanych rodzin pszczelich celem wykonania  wielokierunkowych badań laboratoryjnych  i identyfikacji  czynników mogących mieć wpływ na ginięcie rodzin.

Badania  laboratoryjne obejmować będą :

  • ocenę pozostałości środków ochrony roślin w zapasach pokarmu  węglowodanowego i pierzdze zgromadzonej w plastrach pochodzących z  rodzin które zginęły
  • ocenę stanu zdrowotnego rodzin pszczelich – badanie w kierunku stwierdzenia patogenów chorobotwórczych dla pszczół (V.destructor, N. apis, N. ceranae, wirusy)
  • ocenę pozostałości  akarycydów stosowanych  do zwalczania pasożyta Varroa destructor w plastrach pochodzących z tych rodzin
  • ocenę zanieczyszczenia wosku  pochodzącego z plastrów węglowodorami  obcego pochodzenia (ocena jakości stosowanej węzy)

Wszystkie badania wykonane będą bezpłatnie. Wyniki badań poza wykorzystaniem ich  do celów naukowych będą przekazane właścicielom pasiek.

Zasady pobierania  materiału do badań laboratoryjnych.

  • Jeśli w pasiece zginęło mniej niż 10 rodzin pszczelich próbki należy pobrać ze wszystkich rodzin.
  • Jeśli w pasiece zginęło więcej niż 10 rodzin próbki należy pobrać z 10 losowo wybranych uli.
  • Z każdej rodziny należy pobrać w miarę możliwości wszystkie wymienione poniżej 5 rodzajów próbek.
  • Próbki z każdej rodziny muszą być pobrane i zapakowane w oddzielne opakowania.

Rodzaj materiału do badań (rodzaj próbek, które należy pobrać)

a/ martwe pszczoły (osyp)
Jeśli  osyp jest bardzo duży  to z każdej rodziny należy pobrać osyp o objętości około  2 szklanek.
Przy mniejszych osypach (niż 2 szklanki)  należy pobrać do badania cały osyp.
W celu ujednolicenia pobieranych próbek osypu ( z rodzin gdzie jest go dużo nie zostanie w całości wysłany do badania), należy najpierw cały osyp dokładnie wymieść z dennicy do jakiegoś większego naczynia (wiadra), dokładnie wymieszać i następnie pobrać  dopiero potrzebną ilość (2 szklanki) . Osyp najlepiej  pobrać  do papierowego  lub tekturowego opakowania.

b/. zapasy pokarmu
Jeżeli jest to możliwe, do czystych naczyń (szklanych bądź z tworzywa sztucznego) należy pobrać z plastrów z czerwiem (lub jeśli nie ma czerwiu to z  centralnych plastrów gniazda)  po 3 łyżki stołowe  zapasów pokarmu  (około 100-150 ml zapasu z 1 rodziny)

c/. próbki czerwiu
Z rodzin, w których jest czerw należy wyciąć  wycinek plastra z czerwiem  o powierzchni około 5cm × 5cm.

d/. próbki pierzgi
Z każdej rodziny rodzin należy pobrać wycinek plastra z pierzgą  czerwiem  o powierzchni około 5cm × 5cm.

e/.  puste plastry
Z każdej rodziny rodzin należy pobrać wycinek pustego plastra o powierzchni około 10cm × 10cm.

Wszystkie rodzaje prób wraz z wypełnionym formularzem proszę wysłać na adres:
Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych
PIWet-PIB
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:|
(081) 889 30 12 lub tel. kom. 607 099 701
A także drogą e-mailową:
andrzej.bober@piwet.pulawy.pl  lub krystyna.pohorecka@man.pulawy.pl
Uprzejmie proszę wszystkich Państwa – przedstawicieli organizacji pszczelarskich o przekazanie wszystkim pszczelarzom powyższych informacji wraz z wzorem formularza do wypełnienia i ewentualnie  pomoc przy  przekazywaniu prób do Instytutu.

Z poważaniem
Dr Krystyna Pohorecka

Do przesyłki należy dołączyć  formularz (tutaj do pobrania) z  uzupełnionymi danymi.

Kategorie: Aktualności

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog