Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Aktualności > Leki przeciw warrozie 2009

Leki przeciw warrozie 2009

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Umowa nr ZB-pp189/257/2008/09 na realizację projektu zakupu leków do zwalczania warrozy w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowanego w sezonie 2008/2009 zawarta w dniu 18 lutego 2009r.

Termin zamknięcia projektu : 30 lipca 2009 r. Zakup leków zostanie zrealizowany w Przychodni Weterynaryjnej PRO-WET S.C.
Ceny leków:

  1. Baywarol – opakowanie 4 paski ……….…. 14,50 zł.
  2. Apiwarol – opakowanie 25 tabletek …….….26,50 zł.
  3. Biowar – opakowanie 10 pasków …………51,95 zł

Ceny zawierają podatek VAT.

Wymagania , które musi spełnić każdy pszczelarz chcący skorzystać z refundacji :

  1. Kopia nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, lub kopia wpisu do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.
  2. Kopia zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii o podejrzeniu wystąpienia warrozy, – załącznik nr 4 – wzór zgłoszenia
  3. Oświadczenie, podpisane własnoręcznie, o niekorzystaniu z innych źródeł refundacji w tym temacie.
  4. Oświadczenie o stanie ilościowym pasieki na dzień 30 września 2007r.

Wymagane dokumenty wraz z zamówieniem leków (tylko z załączonego wykazu), proszę przesłać na moje ręce (adres):
Wiesław Dębski
ul. Czarnieckiego 16
42-214 Częstochowa
tel.: 034-3610610
tel. kom.: 509879140

Należność za leki (wg cen podanych wyżej) przesłać na konto:
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
Siedziba: 23-109 Pszczela Wola 9
Konto: PKO BP O/ Sandomierz
96 1020 4926 0000 1502 0036 7094

Leki zostaną wysłane natychmiast po potwierdzeniu wpłaty należności na konto Polanki.

Odnośnie punktu 2 – kopia zawiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii o podejrzeniu wystąpienia warrozy można wykonanie tego warunku zlecić lekarzowi sprzedającemu leki – ale nie należy to do jego obowiązków z urzędu , i może być kosztowne , gdyż zawiadomienie za pomocą poczty musi być wykonane „ za potwierdzeniem odbioru ”, a i praca lekarza jest niestety kosztowna.

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog