Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Aktualności > Plan pracy zarządu

Plan pracy zarządu

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Wczoraj, 21 kwietnia odbyło się zebranie zarządu SPP Polanka na którym przyjęto plan pracy zarządu na najbliższy okres. Plan ten zamieszczony jest w rozwinięciu do niniejszego newsa. Przyjęto także propozycję poparcia apelu Greenpeace w związku z konferencją planowaną na 25 kwietnia oraz doprowadzono do spotkania z prezesem Warszawskiego Dyskusyjnego Klubu Pszczelarzy, Markiem Kowalskim dotyczącego zarówno planów współpracy jak i porównania poglądów na tematy bieżące.

Dziękujemy właścicielowi bardzo wygodnego biura, dzięki któremu można było sprawnie i efektywnie pracować.

Plan pracy zarządu na bieżący rok

 1. Działać zgodnie z zasadami wypracowanymi przez poprzedni zarząd:

  • Dbałość o standardy demokratyczne w stowarzyszeniu

  • Wspieranie działań dowolnych osób, których inicjatywy zostaną przez zarząd ocenione jako cenne dla środowiska pszczelarzy.

  • Zarówno obecnie, jak i po zmianie struktury z bezpośredniej na zorientowaną terenowo, dbać o standardy dostępu do KPWP (jakikolwiek będzie miał kształt) takie, aby to zawsze pszczelarz decydował kto będzie dla niego dostawcą refundowanych dóbr.

  • Ciągle działać na rzecz zmiany obecnie funkcjonującego systemu finansowego wpierania środowiska
   pszczelarzy z działań na rzecz rynku miodu na działania na rzecz owadów zapylających. Doprowadzenie do powstania ogólnopolskiej bazy danych pszczelarzy i pasiek i w konsekwencji uruchomienie wsparcia jako ekwiwalentu za zapylanie zarówno poprawi jakość usługi zapylania poprzez realny wzrost liczby rodzin pszczelich jak i da możliwość rzeczywistej i na bieżąco aktualizowanej (a nie fikcyjnej, jak obecnie) wiedzy na temat stanu polskich pasiek i możliwości nawet lokalnych działań w celu poprawy sytuacji kryzysowych.

 1. Zrealizować uchwały Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia w zakresie współpracy ze Związkiem Zawodowym Rolników „Ojczyzna” i doprowadzić do powstania formalnej struktury, dzięki której Polanka uzyska możliwość formalnego występowania w instytucjach państwowych i europejskich.

 1. Przygotować długofalowy plan działania w zakresie współpracy lokalnych grup pszczelarzy z samorządami lokalnymi w zadrzewianiu przestrzeni przydrożnych i śródpolnych w ramach statutowych obowiązków samorządów lokalnych i istniejących mechanizmów finansowania tej działalności z funduszy ochrony środowiska.

 2. Doprowadzić do powstania filmu traktującego o roli pszczół w środowisku miasta, w utrzymaniu terenów zielonych w zachowaniu naturalnych proporcji ekosystemu a także traktującym o skutkach społecznych i środowiskowych walki administracyjnej z pszczołami. Film posłużyłby kampanii informacyjnej prowadzonej zarówno w mediach, jak też wspierałby bezpośrednio radnych na sesjach rad gmin i miast.

 3. Uruchomić biuletyn informacyjny w postaci nieregularnego periodyku dostępnego przez stronę internetową Stowarzyszenia dla każdego pszczelarza, który zechce go wydrukować i rozprowadzić wśród swoich znajomych. Zadbać o ważne, merytoryczne materiały, które ukażą się w biuletynie i na stronie internetowej.

 4. Uruchomić sklep internetowy, w którym w ciągłej ofercie będą etykiety na miód i te materiały multimedialne, które będą wykraczać poza działalność informacyjną.

 5. Opracować formalnie sposób organizacji struktur terenowych Stowarzyszenia. W razie potrzeby przygotować zmianę w statucie określającą sposób organizacji tych struktur i przeprowadzić ją na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia jesienią 2013 roku. Zachować dobrowolność tworzenia się tych struktur i ich autonomię w zakresie ograniczonym jedynie statutem.

 6. Poddać pod dyskusję zmianę w statucie formuły Walnego Zebrania członków na Walne Zebranie delegatów z określeniem sposobu wyboru delegatów i kontroli sprawowania ich funkcji przez ich wyborców.

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog