Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Aktualności > uwagi SPP Polanka do rządowego projektu o śor przedstawione na posiedzeniu KRiRW w dn. 5 i 6 XII 2012 r.

uwagi SPP Polanka do rządowego projektu o śor przedstawione na posiedzeniu KRiRW w dn. 5 i 6 XII 2012 r.

Piotr Skorupa, Opublikowano:

W dniach 5 i 6 grudnia 2012 na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiano sprawozdanie Podkomisji RiRW w sprawie rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin. Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich Polanka zgłosiło kilkanaście propozycji poprawek do tego projektu. Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. Zapewnienia pełnej transparentności procesu oceny i rejestracji ŚOR. Cała dokumentacja „dopuszczeniowa” powinna być sporządzana w j. polskim i j. angielskim, a nie jak proponuje strona rządowa w j. angielskim a tylko części dokumentów warunkowo w j. polskim;

2. Bezstronności procesów rejestracji i oceny środków ochrony roślin. Osoby zaangażowane w ocenę i rejestrację ŚOR nie mogą być w jakikolwiek sposób związane w przeszłości i aktualnie z koncernami, producentami i handlarzami ŚOR (dotyczy to również członków ich rodzin);

3. Zmiany sposobu pobierania opłat z tytułu prowadzenia badań związanych z oceną ŚOR, ponoszone przez wnioskujące firmy. Opłaty te nie mogą wpływać na rachunki bankowe instytucji oceniających jak to jest obecnie i było proponowane dalej;

4. Zapewnienia udziału tzw. czynnika społecznego w procesie rejestracyjnym. W skład Komisji do spraw środków ochrony roślin organu doradczo-opiniującego oprócz przedstawicieli ministerstw rolnictwa, ochrony środowiska i zdrowia powinni wejść przedstawiciele organizacji pszczelarzy, ekologów, samorządu rolniczego i rolniczych związków zawodowych;

5. Utworzenia bazy danych rejestrującej udokumentowane przypadki zatruć pszczół środkami ochrony roślin, na podstawie zbieranych tam informacji będzie można ponownie rozpatrywać zasadność przyznawanych pozwoleń na szkodliwe preparaty.

Dzięki głosom posłów opozycyjnych i merytorycznemu wsparciu prof. W. Huszczy większość naszych poprawek przeszła!

Rządowy projekt ustawy został odrzucony i przesłany do ponownego rozpatrzenia, posłem sprawozdawcą projektu został poseł Piotr Polak, który wcześniej zgodził się referować nasze propozycje poprawek.

Tutaj wszystkie propozycje pszczelarzy do rządowego projektu ustawy o środkach ochrony roślin wraz z ich uzasadnieniem

Kategorie: Aktualności

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog