Jesteś tutaj: SPP Polanka > Monitoring warrozy

Monitoring warrozy

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Wielokrotnie przez forum Polanki i Zagajnika przewijał się problem monitoringu naszych pasiek pod kątem oceny stanu zainfekowania warrozą. Zintegrowane poczynania w skali kraju poprzez system monitoringu warrozy posiadają nasi południowi sąsiedzi o czym kilkakrotnie pisał pan Stanisław Zbieg. Potrzeba uruchamiania takich działań leży w interesie pszczelarzy jak i instytucji badawczych przygotowujących program zwalczania warrozy w Polsce.

Mając powyższe na uwadze SPP Polanka zamierza zlecić do Oddziału Pszczelnictwa ISiK w Puławach wykonanie pracy badawczej pod nazwą

„ Badania monitoringowe stanu zdrowotnego rodzin pszczelich w celu ich skutecznej ochrony przed inwazją V.destruktor”.

Jesteśmy po pierwszych rozmowach z dyrekcją OPSiK w Puławach i powodzenie przedsięwzięcia zależy od zainteresowania, tzn. chęci uczestnictwa w programie dużej ilości pszczelarzy, członków i sympatyków Stowarzyszenia. Będziemy w tym uczestniczyć mając na względzie zdrowie naszych pasiek, a zatem wszyscy którzy przystąpią do programu muszą mieć na uwadze rzetelność i staranność w przygotowywaniu materiałów do badań. Wyniki badań pozwolą na ocenę skuteczności działania wszystkich dotąd stosowanych przez pszczelarzy metod leczenia.

A teraz konkrety:
– Badania dotyczyć będą osypu zimowego pszczół. Ilość próbek z pasieki podana zostanie w okresie późniejszym po ustaleniu przez Instytut metodyki badań. Prawdopodobnie będzie to dotyczyło 20 – 30 % rodzin w pasiece. Ważne jest aby próby były wiarygodne, a więc powinny obejmować całość zimowego osypu z danej rodziny. Próby będą musiały być przesłane lub dostarczone do Puław.

Po przeprowadzeniu badań Instytut przekaże do pszczelarza informacje:
– o porażeniu warrozą poszczególnych rodzin oraz o średnim porażeniu pasieki
– a także dodatkowo o stopniu porażania nosemozą,
– o obecności zmumifikowanego czerwiu (grzybica)
– do wyników dołączone zostaną sugestie postępowania przeciwwarrozowego.

1. Wskazane, choć nie konieczne jest podanie przez pszczelarza jakie leki przeciwwarrozowe stosowane były w ostatnich latach.
2. Wyniki badań prób osypu zimowego pozostaną do wiadomości pszczelarza, oraz wykorzystywane będą przez Instytut do publikacji i dalszych prac badawczych i nie będą przekazywane do innych instytucji.
3. Koszt badania próbki w wysokości 10 zł/próbę i koszt wysyłki ponosi pszczelarz. Przewidywana jest refundacja tych kosztów z ARR w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2006/2007”. Zakres refundacji zostanie określony po sporządzeniu planu finansowego dla projektu.
4. Po zakończeniu pracy badawczej wyniki zostaną opracowane i opublikowane w czasopismach pszczelarskich.

Mamy nadzieję że będzie to początek cyklicznych corocznych działań do których konieczności i przydatności nie musimy nikogo przekonywać.
Gorąco zachęcam do dyskusji na temat projektu na forum, a osoby zdecydowane na udział w przedsięwzięciu proszę o przekazywanie swoich danych adresowych łącznie z podaniem wielkości pasiek do objęcia monitoringiem na adres:

drzewinski@poczta.onet.pl

Sprawa jest bardzo pilna gdyż projekty na dofinansowanie z ARR powinny być przygotowane do 10.10.2006 r, a termin ich złożenia upływa 20.10.br.

Post autorstwa Jarka Drzewińskiego skopiowany z forum Zagajnika

Do dyskusji na ten temat możesz się przyłączyć tutaj (forum Polanki) lub tutaj (forum Zagajnika)

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog