Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Kącik naukowy > Inwert – wyjaśnienia producenta, Cargill Polska

Inwert – wyjaśnienia producenta, Cargill Polska

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pytania skierowane pod naszym adresem, przesyłam Panu informacje, które mam nadzieję wyjaśnią wątpliwości dotyczące syropu D 03580.
Konieczne jednak, moim zdaniem, jest wyjaśnienie różnic pomiędzy inwertem a syropami glukozowymi. Niesłusznie bowiem nazwy te są używane w obiegowych opiniach jako jednoznaczne. Właściwe nazewnictwo powinno być używane w stosunku do określonych produktów, których uproszczone definicje przedstawiam poniżej.

  • Inwert (cukier inwertowany) – to produkt otrzymany z sacharozy poprzez jej rozkład do glukozy i fruktozy za pomocą kwasu lub enzymu. Często w inwercie znajduje się cześć nierozłożonej sacharozy.
  • Syrop glukozowy – to produkt otrzymany przez kwasowy i / lub enzymatyczny rozkład (hydrolizę) skrobi. Hydrolizat jest następnie oczyszczany i zagęszczany. Część glukozy zawartej w produkcie można poddać izomeryzacji – w tym procesie z glukozy powstaje fruktoza. Od nazwy procesu (izomeryzacja) wzięła się inna nazwa tak wytworzonej fruktozy – izoglukoza.

Uwaga: syropy o zawartości fruktozy powyżej 5% w suchej masie są nazywane syropami glukozowo-fruktozowymi.

Produkty te są opisane np. w „ROZPORZADZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów Przemyślu cukrowniczego (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2004 r.)”

W skład syropów glukozowych wchodzą cukry proste (glukoza i fruktoza), dwucukier maltoza, oraz tzw. cukry wyższe, czyli polimery złożone z 3 i więcej cząsteczek glukozy. Cukry wyższe nie są deklarowane na standardowych specyfikacjach ani certyfikatach jakości. Ilość cukrów wyższych to właśnie różnica pomiędzy 100% a suma oznaczonych cukrów (monosacharydów i disacharydów w przypadku syropu D 03580). Jest to spowodowane m.in. tym, ze zawartość innych, niecukrowych składników w suchej masie syropu jest wręcz pomijalna, i całą suchą masę traktuje się jako cukry.

Sprawa krystalizacji produktu wielokrotnie już wracała w przypadku rozmów z hodowcami, i ciągle była związana ze stosunkiem ilości fruktoza/glukoza. Tak naprawdę, krystalizacja syropów jest zależna od:

  • ilości glukozy
  • zawartości innych cukrów
  • suchej masy produktu
  • temperatury

W przypadku inwertu rzeczywiście „rozcieńczenie” glukozy odbywa się poprzez udział fruktozy. W naszym syropie D 03580, oprócz glukozy, są również cukry wyższe.
Działają one jako antykrystalizator. Prawdopodobieństwo krystalizacji tego syropu jest bardzo nikle, nawet kiedy maltoza i sacharoza obecne w produkcie zostaną rozłożone przez pszczoły. Mam nadzieje, ze podane informacje wyjaśniają większość stawianych pytań.

Zdajemy sobie sprawę, że nasz produkt jest nowością na rynku i wielu pszczelarzy odnosi go bezpośrednio do inwertu. Należy jednak pamiętać o tym, ze są to dwa całkiem rożne produkty – zarówno jeśli chodzi o surowiec, produkcje, jak i końcowy skład.

Chcemy także stanowczo podkreślić, że nasze produkty są testowane w pasiekach współpracujących z nami pszczelarzy, i jak dotychczas nie mieliśmy żadnych sygnałów świadczących o jakichkolwiek negatywnych skutkach stosowania naszych produktów w zakarmianiu pszczół.

Dariusz Musiał
technolog
Cargill Polska

Kategorie: Kącik naukowy

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog