Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Pasieki hodowlane i zarodowe > Pasieka hodowlana „Pożóg”

Pasieka hodowlana „Pożóg”

Piotr Skorupa, Opublikowano:

OFERTA CENOWA W SEZONIE 2005

– Matki reprodukcyjne

  (bez sprawdzonego czerwienia) 

80.00 zł
– Matki użytkowe inseminowane

  (bez sprawdzonego czerwienia)

35.00 zł
– Matki użytkowe nie unasiennione 15.00 zł

Podane ceny matek pszczelich zawierają podatek VAT.
Przy sprzedaży wysyłkowej doliczamy koszt wysyłki.

CHARAKTERYSTYKA LINII HODOWLANYCH PSZCZÓŁ

LINIE ZARODOWE

Rasa Kaukaska /Cau/
Linia KP

Linia cau KP wywodzi się z importu pszczół rasy kaukaskiej z Krasnej Polany. W jej skład wchodzą populacje KP oraz G523. Pszczoły te cechują się małą rojliwością, dobrą miodnością, szczególnie w krzyżowaniu między rasowym. Gromadzą dużo pyłku, głównie wiosną. Trzymają się plastrów, ograniczają matkę w czerwieniu. Miód sklepią na mokro, mostkują plastry. Pszczoły są ubarwione szaro. W chłodne dni wymagają od pszczelarza ostrożnej obsługi, w tym czasie nie tolerują szybkich, chaotycznych ruchów.

 

Cechy morfologiczne

Długość języczka w mm 6,75 – 7,02  
Szerokość IV tergitu w mm 2,250 – 2,320   
Indeks kubitalny 52,70 – 56,90

Linia M

Linia cau M wywodzi się z importu pszczół rasy kaukaskiej populacji muchurskiej. W jej skład wchodzą populacje M oraz K100. Odznaczają się dobrą miodnością, szczególnie w krzyżówkach między rasowych (cau M x car SK). Są mało rojliwe i łagodne. Gromadzą znaczne ilości pyłku i silnie kitują. Trzymają się dobrze plastrów. Ograniczają matki w czerwieniu. Sklepią miód na mokro. Odznaczają się bujniejszym rozwojem w porównaniu z linią cau KP. Pszczoły są szare z możliwością pojawiania się żółtego ubarwienia na dwóch pierwszych tergitach. Podobnie jak u linii KP tak i tu przy niższych temperaturach wymagana jest ostrożność obsługi.

 

Cechy morfologiczne

Długość języczka w mm 6,75 – 7,02  
Szerokość IV tergitu w mm 2,250 – 2,320   
Indeks kubitalny 52,20 – 63,00

Rasa Kraińska /Car/
Linia SK

Pszczoły linii car SK odznaczają się dobrą produkcją miodu, szczególnie w krzyżowaniu między rasowym (car SK x cau M). Miód sklepią na sucho. Są łagodne i umożliwiają przeglądy w różnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory dnia. Dobrze zimują. Odznaczają się wczesnym rozwojem, ale umiarkowaną rojliwością. Nastrój rojowy jest rozładowywany przez pojawienie się pożytku i powiększanie gniazda. Przy braku pożytku matki przerywają czerwienie. Pszczoły są szaro ubarwione z możliwością pojawienia się rudawego paska.

 

Cechy morfologiczne

Długość języczka w mm 6,20 – 6,80  
Szerokość IV tergitu w mm 2,240 – 2,350
Indeks kubitalny 41,00 – 50,00

Historia Pasieki Hodowlanej „Pożóg”
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Powstała ona 01.VII.1958 roku z przeniesionej z Górnej Niwy k. Puław, Pszczelarskiej Stacji Doświadczalnej Oddziału Pszczelnictwa Instytutu Sadownictwa. Wraz z pasieką przeniósł się do pracy z Instytutu do ówczesnego Rolniczego Rejonowego Zakładu Doświadczalnego w Końskowoli – inż. Czesław Bojarczuk jako kierownik i mgr Zenon Zienkiewicz – asystent.

Początkowo pasieka miała ograniczone możliwości działania: niewielka pracownia, brak sprzętu i sali do prowadzenia szkoleń pszczelarzy. Dzięki konsekwentnemu działaniu kierownika pasieki wybudowany został w 1969 r. pawilon pasieczny jako jeden z pierwszych w Polsce. Wybudowanie pawilonu uświadomiło pszczelarzom, że nie da się prowadzić nowoczesnej wielkotowarowej gospodarki pasiecznej, bez zaplecza, że niewielka budka na pasieczysku już nie wystarczy.

W 1966 r. zostały ustalone dla pasieki kierunki działania, których realizacja miała korzystny wpływ na oddziaływanie w pszczelarstwie lubelskim, a później i krajowym.

Dotyczyły one następujących zagadnień: Prowadzenia hodowli zarodowej Wdrażanie do pasiek nowoczesnych metod gospodarki pasiecznej Prowadzenia szkoleń, pokazów, organizowanie wystaw Opracowywanie wydawnictw z zakresu pszczelnictwa Współpraca z jednostkami działającymi na rzecz pszczelarstwa. Prace hodowlane przyczyniają się do poprawy pogłowia pszczół, a przez to do intensyfikacji produkcji pszczelarskiej. W początkowym okresie działania pasieki prowadzono w niej prace hodowlane nad pszczołą środkowoeuropejską (krajową), a od roku 1971 rozpoczęto prace nad pszczołą kaukaską. Zainteresowanie pszczołą kaukaską wynikało z wysokich zbiorów miodu, które uzyskano w ramach prowadzonych prac badawczych zespołu problemowego nad wartością użytkową pszczół mieszańców międzyrasowych.. W okresie wprowadzania pszczół kaukaskich Pasieka Zarodowa, w Końskowoli była jedynym dostawcą matek tej rasy w kraju, które trafiały do wielu pasiek reprodukcyjnych w Polsce.

Już w 1968 roku w pasiece rozpoczęto próby wdrażania inseminacji matek pszczelich. W pierwszym roku prób, na 33 zainseminowane matki czerwiła tylko 1. Po dopracowaniu i wprowadzeniu wielu nowych elementów odnoszących się do odpowiedniego postępowania z matkami inseminowanymi wyniki inseminacji matek pszczelich były już zadawalające. W 1972 roku skuteczność inseminacji wynosiła 90% czerwiących matek, a w roku 1977 – 96,6%. Obecnie skuteczność inseminacji wynosi 98%.

Do roku 1997 prace hodowlane prowadzone były jedynie nad pszczołą rasy kaukaskiej, linii KP (z Krasnej Polany) oraz linii M (z Muchurska). Przez pewien czas hodowane były również inne dwie linie (G523 i K100), lecz ze względów szczupłości bazy zdecydowano się na powolną rezygnację z tego materiału poprzez połączenie z liniami bazowymi. Wychodząc naprzeciw pszczelarskich oczekiwań w 1997 roku została zaimportowana grupa matek rasy kraińskiej z Austrii od hodowcy Singera.

Informacja własna
pasieki hodowlanej
w Pożogu

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog