Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Sprzęt pszczelarski > Elektroniczna WAGA PASIECZNA

Elektroniczna WAGA PASIECZNA

Piotr Skorupa, Opublikowano:

10W wyniku konsekwentnego działania Pana Józefa Jasiny powstał polski prototyp elektronicznej wagi pasiecznej sprzęgniętej z interfejsem telefonii komórkowej, przekazującej odczytane dane o dowolnej zadanej godzinie (np. 21-tej), dane o przybytkach wagowych i pogodowych:
– SMS-em na dwa dowolnie zadane numery telefonów lub,
– SMS-em na jeden numer telefonu
– (lub) na jeden numer telefonu i równocześnie na adres Emaliowy użytkownika wagi.

Należy podkreślić, że korzyści z użytkowania wagi są poza dyskusją dla pszczelarzy profesjonalistów prowadzących typ gospodarki wędrownej a dla amatorów dobrodziejstwo tej wagi można przybliżać poprzez merytoryczne artykuły i demonstracyjne pokazy. Konstrukcja tego typu wagi nie jest przysłowiowym wymyśleniem prochu ani też jakimś wielkim odkryciem. Takie konstrukcje wag o podobnym przeznaczeniu i funkcjach znane są na świecie w krajach o bardziej rozwiniętych technologiach aczkolwiek przesyłanie odczytu SMS-em można było zrealizować po powstaniu i rozwinięciu telefonii komórkowej. W tym przypadku należy podkreślić, że:
– jest to konstrukcja polska – dzieło polskich konstruktorów wagarzy,
– funkcjonalnością, konstrukcją, niezawodnością w działaniu nie ustępuje konstrukcjom zagranicznym,
– w erze globalizacji konstrukcja oparta jest o podobne standardowe „cegiełki” składowe.

11Waga tego typu szczególnie jest przydatna przy monitorowaniu towarowych pożytków spadziowych jak również przy ocenie wielkości wziątku, odległych obfitych pożytkach (np. rzepakowym, malinowym, gryczanym, spadziowym), aby zawczasu podejmować właściwe działanie. Pszczelarze wędrowni „starej UNI” między innymi wykorzystują tego typu wagi przy określaniu początku pożytku spadziowego, że jeżeli przez dwa kolejne dni odczyty z testowego ula na tego typu wadze, SMS-y informują o istotnym przybytku, to dla nich znak, że pasiekę przeznaczoną na pożytek spadziowy należy jak najszybciej w ten rejon przewieźć.

Zgromadzone wyniki mogą natomiast posłużyć do budowania statystyk opisowych i wykresów, które w połączeniu z danymi o pogodzie mogą dać istotną wiedze o dynamice i rozkładzie pożytków w danej okolicy za dany okres.

Opracowywane jest obecnie oprogramowanie, aby dane przesyłane Emailem na komputer można było „obrobić” automatycznie. Waga składa się z podstawowych trzech modułów:
– Wagi właściwej jak na zdjęciu (podobna do znanych konstrukcji zagranicznych),
– Systemu procesorowego sterującego pracą całego urządzenia w tym pomiarem temperatury i wilgotności i wysyłaniem sms,
– Komputerowej klawiatury i wyświetlacza,
– Modułu telefonii komórkowej.

12Przed rozpoczęciem użytkowania wagi, należy ją zainstalować tj. wprowadzić niezbędne dane do pamięci trwałej, dzięki którym będzie możliwy przekaz informacji na w/w urządzenia. W tym celu do wagi podłącza się klawiaturę i wyświetlacz elektroniczny. W pamięci wagi zapisuje się:
– Położenie(miejscowość) pasieki ( ew. jej numer),
– aktualną datę, czas, godzinę(te parametry muszą być skorelowane z urządzeniami odbiorczymi),
– numery telefonów(Ew. E-mail), który będzie odbierał SMS-y,
– godziny odczytów.
Po ustawieniu parametrów wagi, klawiaturę i wyświetlacz odłącza się od wagi i zabiera do domu. Konstrukcja wagi jest płaska (wysokość 80 mm) przystosowana do zabudowy w dennicę ula. Takie rozwiązanie tego systemu wagowego jest niezauważalne w pasiece przez osoby postronne. Odczyty mają dokładność 100 g a maksymalne obciążenie wagi wynosi 150 kg.

13Prototyp prezentowany przez Pana Józefa Jasinę na zjeździe Stowarzyszenia był skonstruowany pod ul wielkopolski, ale nie ma przeszkód konstrukcyjnych by budować wagi pod dowolny typ ula. Waga nie ma również szczególnych wymagań wilgotnościowych.

Waga jest wykonywana na zamówienie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem a jej cena zależy od wersji wykonania. Producent zapewnia gwarancję i serwis. Prace nad nią mają nadal charakter rozwojowy, jest, zatem możliwość współuczestniczenia w udoskonalaniu jej i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb. Zamówienia i uwagi prosimy składać pod nr tel.: 605 630 215.

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog