Jesteś tutaj: SPP Polanka > Artykuły > Z życia stowarzyszenia > Puławy 3-4 marca 2006

Puławy 3-4 marca 2006

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Zgodnie z zapowiedziami, w dniach 03 – 04.03 br. W gościnnych progach Domu Nauczyciela w Puławach zostało zorganizowane spotkanie integracyjno – szkoleniowe SPP POLANKA. W imprezie wzięło udział ok. 50 członków i sympatyków Stowarzyszenia. W części szkoleniowej spotkania przedstawione zostały zagadnienia:

wyklad1Dr P. Skubida z ISiK Oddz.w Puławach (fot. kleks.paluki) omówił problematykę prowadzenia gospodarki ekologicznej w świetle obowiązujących przepisów unijnych, oraz aktualny stan zainteresowania pszczelarzy tą tematyką. (Obszerniejsze sprawozdanie z tego wykładu, autorstwa An500 można znależć tutaj >>)

 

 

 

 

 

wyklad3Dr K. Pohorecka z ISiK Oddz w Puławach (fot. Piotr_S) przedstawiła wyniki badań nad skutecznością preparatu Biowar w zwalczaniu warrozy. Z zaprezentowanych informacji wynika, że na badanej grupie rodzin o zróżnicowanej sile i stopniu porażenia pasożytem średnia skuteczność preparatu w okresie 19.08-30.09.04 wyniosła 74,8%, a w podobnym badaniu przeprowadzonym w okresie 22.09-03.11.06 r już tylko 67,4 %. Przy czym należy zwrócić uwagę na fakt, że stopień skuteczności leczenia był bardzo zróżnicowany i nie zależał od siły rodziny, liczby plastrów ani stanu porażenia rodziny przed leczeniem. Jako przypuszczalne przyczyny takiej sytuacji podane zostały:

 

 

 

  • błędy powstałe przy produkcji leku
  • zbyt małe ilości substancji czynnej
  • brak kontaktu leku z wszystkimi pasożytami
  • zbyt mała ilość uwalnianej substancji czynnej ok. 10% (30-40 mg)
  • zbyt krótki okres stosowania – po 3 tygodniach ginęło ok. 45 % pasożytów
  • pojawienie się odporności pasożytów na amitrazę
  • błędy w stosowaniu leków przez pszczelarzy.

W podsumowaniu dr K. Pohorecka przedstawiła wnioski i zalecenia działań w zaistniałej sytuacji:

  • z informacji napływających z innych krajów obserwuje się stopniowe obniżanie skuteczności działania wszystkich stosowanych leków warrozobójczych. Wiąże się to prawdopodobnie z uodpornieniem pasożyta na leki na skutek ciągłego kontaktu z pozostałościami tych leków w wosku i węzie;
  • producent Biowaru powinien rozważyć możliwość wykonywania cieńszych pasków o większym nasyceniu substancją czynną.

Przygotowany jest komunikat dla pszczelarzy z zaleceniem obserwacji osypów zimowych i w przypadku stwierdzenia w osypie większej ilości pasożytów niż 100 szt. należy dwukrotnie natychmiastowo odymić rodzinę Apivarolem

wyklad2Mgr. Joanna Troszkiewicz z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (fot. kleks.paluki) przedstawiła zasady pracy KCHZ. Centrum prowadzi ocenę pszczół oraz księgi dla linii hodowlanych w Polsce.

Aktualnie hodowane są trzy rasy Środkowo-Europejska, Kraińska i Kaukaska. W ramach tych ras poprzez programy krzyżownicze wyselekcjonowano 50 linii hodowlanych. Cztery linie pszczół rasy Środkowo – Europejskiej tzn. Asta, Augustowska, Kampinoska i Północna objęte są programem hodowlanym ochrony zasobów genetycznych pszczół, oraz jedna linia pszczoły Norweskiej w ramach programu doskonalenia genetycznego.

Centrum prowadzi nadzór nad hodowlą matek przez ocenę stacjonarną w pasiece hodowcy oraz przez ocenę terenową grup matek w pasiekach produkcyjnych.

KCHZ w ramach swoich obowiązków i uprawnień nie ma możliwości uczestnictwa weryfikacji jakości materiału hodowlanego przekazywanego z pasiek hodowlanych do pasiek produkcyjnych. Metody reklamacji otrzymywanych matek powinny być ustalane w ramach umów zawieranych przez organizacje pszczelarskie z poszczególnymi pasiekami hodowlanymi.

 
minrolPani Anna Stolarska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (fot. kleks.paluki) przedstawiła zasady i cele systemu rejestracji nazw produktów regionalnych i tradycyjnych. System ten jest jedną z możliwości ochrony i promocji rodzimych specjalności na terenie Unii Europejskiej. Na listę produktów tradycyjnych w kategorii miody został m.in. Wpisany „Miód fasolowy odmianowy z nektaru kwiatów fasoli tyczkowej „Piękny Jaś””, a do rejestracji jako nazwę specyficznego charakteru zgłoszono m.in. „Staropolski miód pitny Półtorak”. Bliższych informacji w tej sprawie można uzyskać u p. A. Stolarskiej 022 6231692, oraz na www.oryginalnoscpodochrona.pl.

 

 

 

 

 

 

drgizaDr Jan Giza z Centrum Terapii Naturalnej w Kazimierzu (fot. kleks.paluki) przedstawił cele i osiągnięcia prowadzonej przez siebie placówki. Centrum oprócz leczenia dietą stosuje apiterapię i akupunkturę. W ramach apiterapii stosuje się tu leczenie pacjentów jadem pszczelim oraz preparatami na bazie miodu, pierzgi i propolisu. Pacjenci mogą korzystać również z dobrodziejstwa przebywania w pomieszczeniu z atmosferą pobieraną bezpośrednio z ula mając możliwość obserwacji pracy pszczół. Centrum może się pochwalić osiągnięciami w leczeniu wielu trudnych dla powszechnie stosowanych metod przypadków.

Lek. Wet. Artur Arszułowicz, pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Łomży przedstawił aktualny stan przepisów sanitarnych i wymogów handlowych w zakresie pozyskiwania i obrotu miodem. Z przedstawionej informacji wynika, że aktualnie obowiązujące ustawy rażą brakiem precyzji zapisów co stwarza zagrożenie sankcjami ze strony organów kontrolujących w odniesieniu głównie do właścicieli małych i średnich pasiek. SPP Polanka zamierza wystąpić z pismami do Urzędów sprawujących nadzór nad realizacją tych ustaw o dokonanie uściśleń i wprowadzenie jednoznacznych zapisów w tej kwestii.

Jednocześnie przy okazji omawiania aktualnej sytuacji w zakresie zwalczania warrozy zwrócono uwagę na brak monitorowania stanu zagrożenia pasiek w skali kraju, co utrudnia planowanie działań leczniczych w zbliżającym się sezonie.

 

wyklad5

Pan Czesław Jung (fot. Piotr_S) z Karpackiego Związku Pszczelarzy zaprezentował realizowaną w swojej pasiece od wielu lat metodę gospodarki pasiecznej przy całkowitym wyeliminowaniu stosowania środków chemicznych w zwalczaniu warrozy. W trakcie dyskusji wyjaśniono wiele wątpliwości które ujawniały się również w trakcie dyskusji nad tą metodą również na forum Polanka. (Pan Jung po spotkaniu przesłał nam obszerniejsze przedstawienie tej metody, które można znależć tutaj>>)
Pan Józef Jasina z Lublina złożył sprawozdanie z konferencji informacyjnej dla hodowców pszczół zorganizowanej 31.01.br. przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w którym członkowie SPP uczestniczyli jako przedstawiciele związków pszczelarskich. Informacja o konferencji była już prezentowana na forum.

 

 

ubezpieczPani Danuta Dąbrowska z firmy SIGNAL-IDUNA (fot. Piotr_S) przedstawiła propozycję ubezpieczenia pszczelarzy i pasiek przez reprezentowaną przez nią firmę. Ogólne zasady ubezpieczeń zostały podane na forum. Po uszczegółowieniu oferty dla Stowarzyszenia, zostanie ona przedstawiona także tutaj.

W trakcie spotkania uczestnicy skorzystali z możliwości odwiedzin w laboratorium Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa i zapoznali się z możliwościami wykonywania badań jakościowych miodu przez tą placówkę (fot. kleks.paluki).

 

 

 

 

 

 

 

 

laborat
Oczywiście, w przerwach między prelekcjami toczyły się korytarzowe i kuluarowe pogawędki a wieczory jak najbardziej sprzyjały sympatycznej integracji. Poniższe zdjęcie zostało wykonane tuz przed rozjechaniem się uczestników do domów – tyle z nas wytrwało do końca (fot. Kdr.Pirx).

wszyscy
Sądząc po licznych, złożonych deklaracjach o wstąpieniu do SPP jak i zasłyszanych ocenach ze strony osób dotąd nie zrzeszonych, pomysł spotkania można ocenić za udany i godny powtórzenia.

Autor sprawozdania – Jarek_D

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog