Jesteś tutaj: SPP Polanka > Sprawozdanie z wyjątkowo pracowitej wiosny

Sprawozdanie z wyjątkowo pracowitej wiosny

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Korzystając z wolnego popołudnia i kiepskiej pogody do pracy w pasiece, chcę Wam przedstawić to, co zdarzyło się od początku roku w relacjach pszczelarze – władza. To krótkie sprawozdanie, nie chcę pisać o pracach przy KPWP ani o zawirowaniach w sprawie ustaw o sprzedaży bezpośredniej. Chcę jedynie zająć się wątkiem najważniejszym a przy okazji takim, o którym nie ma wiele na forum, bo też i dyskusja jest otwarta i wniosków z niej póki co nie ma.

Ad rem. Jak pamiętacie, toczyła się na forum dyskusja http://forum.spp-polanka.org/topic/64-czas-bra%C4%87-si%C4%99-do-roboty-czasu-ma%C5%82o-a-rzecz-pilna/ o identyfikacji problemów występujących w rolnictwie i do tej pory nie rozwiązanych. Pismo, które wtedy przygotowaliśmy i przesłaliśmy, stało się zaczynem dalszych rozmów, dyskusji i polemik, i w ich wyniku powstało kilka różnych inicjatyw:

1.      Jeden z pszczelarzy niezrzeszonych w żadnej organizacji pszczelarskiej podjął się trudu zintegrowania środowiska wokół wspólnych celów. Od początku Polanka pozytywnie odnosiła się do tych działań i chcę tu oficjalnie potwierdzić, że jesteśmy otwarci na wszelkie formy działań wspólnych, co w dalszej części niniejszego tekstu będzie miało odzwierciedlenie. Zobaczycie, że w następnych pismach występujemy już wspólnie, w coraz większym gronie organizacji pszczelarskich.

2.      Postulaty, przygotowane i zapoczątkowane na naszym forum, po uzupełnieniu ich przez inne organizacje pszczelarskie, zostały przedstawione (także wspólnie, za co dziękuję kolegom, którym chciało się jechać tyle setek kilometrów) na spotkaniu z Panią Wiceminister Lech w obecności dyrektorów i pracowników kilku departamentów kluczowych dla naszych problemów. Spotkanie to nie doprowadziło do całkowitego przełomu w naszych kwestiach, ale wiem, że zapoczątkowało w MRiRW pewne rozmowy – liczymy, że z czasem owocne.

3.      Chcąc poszerzyć spektrum osób zainteresowanych naszymi problemami, złożyliśmy nasze postulaty na ręce prezydium sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które to prezydium poprosiło Pana Ministra o zajęcie stanowiska w kwestii tych postulatów. Niecierpliwie oczekujemy odpowiedzi i liczymy na to, że rozwój sytuacji doprowadzi do debaty między  szeroko pojętą władzą i równie szeroko reprezentowanym środowiskiem pszczelarskim. Oto to pismo: KRiRW – pismo przewodnie, Załącznik_nr_1, Załącznik_nr_2, Załącznik_nr_3, Załącznik nr_4.

Liczymy na włączenie się do tego procesu wszystkich ogólnopolskich i regionalnych organizacji pszczelarskich w wygodnej dla nich formie: poprzez dyskusję i merytoryczne wnioski lub chociaż poprzez udzielenie wsparcia. Taka niezorganizowana współpraca wokół wspólnych celów zaczęła działać i dobrze funkcjonuje. Liczymy na zorganizowanie tej współpracy ale to cele są naszym spoiwem. Pozwoliłem sobie wysłać pismo, rodzaj listu otwartego do wszystkich organizacji pszczelarskich w Polsce, które są mi znane:


 

Szanowni Koledzy

W ostatnich tygodniach Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich POLANKA wspólnie z kilkoma organizacjami (wybaczcie koledzy, że nie będę Was wymieniał tutaj – załączone pisma wyraźnie Was wskazują) podjęło kilka inicjatyw zmierzających do kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej, w jakiej przyszło nam pracować w tych, trudnych dla pszczół czasach. Załączam ostatnie z wysłanych pism wraz z załącznikami, które najbardziej kompletnie wskaże nasze dążenia.

Wiemy już, że organy Państwa skłonne są rozpatrzeć nasze postulaty i doprowadzić do ich uregulowania. Nie tylko my, pszczelarze, zdajemy sobie sprawę z problemów, które nie uregulowanie przed akcesją do Unii Europejskiej wciąż pokutują utrudniając nam życie. Nie sposób nawet powiedzieć, że to najwyższy czas na ich rozwiązanie – jest już wręcz bardzo późno. Mamy jednak wypracowany przez nasze organizacje korzystny trend pewnej mody na pszczoły i powolne odmładzanie naszego środowiska. Tym bardziej nie wolno nam zaprzepaścić szansy na poprawę.

Pewną przeszkodą jest rozdrobnienie organizacyjne pszczelarstwa. Nie zlikwidujemy go ani łatwo ani też szybko. Jednak wspólne prace przy konsultacjach w sprawie nowego projektu KPWP (jakkolwiek w przyjętej formie ostatecznej dość jeszcze daleki od wspólnego zdania naszych organizacji) pokazały, że w ważnych sprawach umiemy mówić jednym głosem, dość nieznacznie się różniąc. Wierzę, że wyzwanie, które chcę zaproponować Wam wszystkim może to jeszcze raz pokazać i przynieść dobre efekty.

Spotkajmy się wszyscy w jednym miejscu (może gdzieś w Warszawie) i stwórzmy międzyorganizacyjny zespół roboczy na zasadzie: jedna organizacja – jeden głos; wszak wartości merytorycznej argumentów nie mierzy się wielkością organizacji i lokalne stowarzyszenia i kluby mają równie ważne postulaty jak organizacje ogólnopolskie. Wypracujmy wspólne stanowisko w kwestii ostatecznych postulatów pszczelarzy, tak by władze miały świadomość rozmowy z przedstawicielami całego środowiska. Zaprośmy na to spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Ochrony Środowiska by szybko i skutecznie rozpocząć ten proces. Wierzę, że to co nas dzieli, nie będzie miało wpływu na efekty tej współpracy bo tam, gdzie chodzi o pszczoły, zawsze dążymy do tego samego.

Termin i miejsce spotkania pozostałyby do ustalenia. My w Polance najchętniej widzielibyśmy sytuację, w której Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zechciałoby objąć ten projekt swym patronatem i udostępnić swoją salę konferencyjną na takie spotkanie. Mogłoby się ono odbyć np. w piątek 3 czerwca.

Rolą, jaką chce spełnić SPP POLANKA jest jedynie zorganizowanie spotkania i doprowadzenie do powstania zespołu, który dalej funkcjonowałby według wspólnie ustalonych zasad. Proszę Was o ustosunkowanie się Waszych organizacji do tego projektu. W przypadku przychylnego spojrzenia, chętnie widziałbym pierwsze zgłoszenia na początku przyszłego tygodnia. To pozwoliłoby zająć się szczegółami. Oczywiście wszystkie uwagi zarówno organizacyjne jak merytoryczne są bardzo mile widziane.

Na koniec jeszcze prośba organizacyjna. Moją intencją jest, by to zaproszenie dotarło do każdej organizacji a nie ze wszystkimi mam kontakt. Jeśli zauważycie, że kogoś brakuje, poprawcie proszę moje niedopatrzenie i przekierujcie tego maila.

Pozdrawiam i oczekuję niecierpliwie


Piotr Skorupa
prezes
Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „Polanka”
23-109 Pszczela Wola 9
NIP: 713-28-93-955
tel.: +48 692 49 52 01
mail: piotr.skorupa@spp-polanka.org
www.SPP-Polanka.org


Jeśli pominąłem jakieś organizacje (a wiem, że na pewno tak – nasze środowisko jest niestety rozdrobnione), proszę o wybaczenie ich przedstawicieli i o włączenie się do tego procesu na równych prawach – w sytuacjach niejednoznacznych jedna organizacja = jeden głos.

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog