Jesteś tutaj: SPP Polanka > 001 – Mieszanie pestycydów, głodne bakterie, dzikie pszczoły w sadach

001 – Mieszanie pestycydów, głodne bakterie, dzikie pszczoły w sadach

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Polanka TV – Pszczele Wieści – o przyrodzie naukowo 001 Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

1) Pestycydy w rodzinach pszczoły miodnej. 00:34
2) Bakterie w nektarze żrą pyłek.
17:23
3) Dzikie pszczoły zastępują hodowlane.
28:36

Źródła:

ad 1: Traynor KS, Tosi S, Rennich K, Steinhauer N, Forsgren E, Rose R, Kunkel G, Madella S, Lopez D, Eversole H, Fahey R, Pettis J, Evans JD, Dennis vanEngelsdorp. Pesticides in honey bee colonies: Establishing a baseline for real world exposure over seven years in the USA. Environ Pollut. 2021 Jun 15;279:116566. doi: 10.1016/j.envpol.2021.116566. Epub 2021 Jan 23. PMID: 33839524.

ad 2: Crowley B, Russell A. Plant biology: Nectar bacteria grow by germinating and bursting pollen. Curr Biol. 2021 Oct 11;31(19):R1120-R1122. doi: 10.1016/j.cub.2021.08.024. PMID: 34637711.

ad 3: . Osterman i in., Apple pollination is ensured by wild bees when honey bees are drawn away from orchards by a mass co-flowering crop, oilseed rape, „Agriculture, Ecosystems & Environment”, Volume 315, 2021, https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.1…

„Pszczele wieści – naukowo o przyrodzie” to program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Kategorie: Polanka TV

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog