Jesteś tutaj: SPP Polanka > Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia

Jest to informacja dla wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, czy czytać cały statut Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów pszczelarzy oraz ochrona ich godności i dobrego imienia, integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy, rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrona środowiska naturalnego, popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

1. udzielanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom i związkom pszczelarzy w pracach organizacyjnych i fachowych z dziedziny pszczelarstwa

2. wspieranie działań nad przygotowaniem i doskonaleniem kadr dla pszczelarstwa amatorskiego, zawodowego, ekologicznego

3. współdziałanie z administracją państwowa, samorządowa i innymi organizacjami w rozwoju pszczelarstwa i ochronie naturalnego środowiska przyrodniczego a w szczególnie w zakresie ochrony pszczół przed chorobami i zatruciami

4. współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej jako bazy pożytkowej dla pszczół i jej racjonalnego wykorzystania

5. opiniowanie materiału zarodowego i wartości użytkowej pszczół

6. współuczestnictwo w propozycji rozwiązań prawnych regulujących sprawy dotyczące pszczelarstwa.

7. Promowanie ważnej roli pszczół jako czynnika plonotwórczego

8. promowanie stosowania produktów pszczelich w żywieniu i profilaktyce

9. organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków Stowarzyszenia w środki pomocne w prowadzeniu pasiek/ sprzęt pasieczny, leki do zwalczania chorób pszczelich, pasze, matki pszczele, badania miodu, szkolenia i inne

10. Zakup sprzętu na wynajem za odpłatnością dla członków stowarzyszenia

11. Popularyzowanie dobrej etyki pszczelarskiej

12. Organizacja spotkań, sympozjów, zjazdów, wykładów, kursów i wycieczek mających związek z pszczelarstwem

13. Pomoc w organizacji obrotu miodem i produktami pszczelimi.

14. Prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową. Dochód z działalności gospodarczej nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia. Przedmiot, zakres i sposób prowadzenia działalności gospodarczej określi regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog