Jesteś tutaj: SPP Polanka > 002 – Pszczoły dręczooporne, mroczna strona higieniczności, owadzia golarka

002 – Pszczoły dręczooporne, mroczna strona higieniczności, owadzia golarka

Piotr Skorupa, Opublikowano:

Polanka TV – Pszczele Wieści – o przyrodzie naukowo 002

Film powstał dzięki finansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”

1) Pszczoły dręczooporne. 01:43
2) Mroczna strona higieniczności. 21:03
3) Owadzie inspiracje bioinżynierów 28:45

Źródła:

ad 1: Le Conte Y, Meixner MD, Brandt A, Carreck NL, Costa C, Mondet F, Büchler R. Geographical Distribution and Selection of European Honey Bees Resistant to Varroa destructor. Insects. 2020 Dec 8;11(12):873. doi: 10.3390/insects11120873. PMID: 33302465; PMCID: PMC7764010.

ad 2: Posada-Florez, F., Lamas, Z.S., Hawthorne, D.J. et al. Pupal cannibalism by worker honey bees contributes to the spread of deformed wing virus. Sci Rep 11, 8989 (2021). doi.org/10.1038/s41598-021-88649-y a

d 3: Eraghi SH, Toofani A, Khaheshi A, Khorsandi M, Darvizeh A, Gorb S, Rajabi H. Wing Coupling in Bees and Wasps: From the Underlying Science to Bioinspired Engineering. Adv Sci (Weinh). 2021 Aug;8(16):e2004383. doi: 10.1002/advs.202004383. Epub 2021 Jun 3. PMID: 34085417; PMCID: PMC8373159.

„Pszczele wieści – naukowo o przyrodzie” to filmowy program popularnonaukowy w którym z różnych miejsc opowiadamy o trzech recenzowanych publikacjach naukowych poświęconych pszczelnictwu i pszczelarstwu oraz związanych z tym dziedzinach pokrewnych: weterynarii, apidologii, biologii, ewolucji i ekologii zapylaczy, ochrony różnych pszczół. Nie boimy się jednak żadnych tematów, które w jakiś sposób wiążą się z głównymi zagadnieniami. Bowiem siłą metody naukowej jest zaciekawienie poznawcze przyrodą w szerokim rozumieniu i interdyscyplinarność możliwości badawczych jakie się z tym wiążą. Z otwartymi umysłami sięgamy po najnowsze i prawie najnowsze odkrycia publikowane w ważnych porządnych czasopismach naukowych.

Program pod egidą Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich „Polanka” prowadzą jego twórcy: Piotr Skorupa współtwórca „Polanka TV” oraz Jakub Jaroński z „Radio Warroza Pszczele Wieści”.

Strony domowe:

Polanka TV

https://warroza.pl/pszczelewiesci

W intro wykorzystano materiały filmowe z publikacji: Siefert, P., Hota, R., Ramesh, V., Grünewald, B. Chronic within-hive video recordings detect altered nursing behaviour and retarded larval development of neonicotinoid treated honey bees. Sci. Rep. 10, 8727 (2020) DOI: 10.1038/s41598-020-65425-y

Wykorzystaliśmy także zdjęcie pszczoły porażonej wirusem DWV autorstwa: Klaas de gelder https://flic.kr/p/8Q1PCy

Kategorie: Polanka TV

Szukaj

Polanka w powiatach

Reklama

Polecana książka

Polecane artykuły

Najczęściej czytane

Blog